Biopuhasti ehk omapuhasti on reovee puhastussüsteem, kus kogu reovesi puhastatakse ühes mahutis ja kinnises süsteemis ning puhastatud heitvesi juhitakse hiljem läbi immutussüsteemi pinnasesse või otse loodusesse.
Graf mahuti luugid on ilusad ja vastupidavad ning on ka lukustatavad 
ehk lapsekindlad!