Septik on reovee kogumismahuti, mille põhja settivad kodumajapidamises tekkiva reovee tahked osised, milles olevat orgaanilist ainet lagundavad mikroobid anaeroobselt. Septikus eelpuhastatud reovesi juhitakse kas läbi pinnasfiltri suublasse või imbsüsteemi.