Imbsüsteeme kasutatakse septikutest ning biomahutitest väljuva puhastatud reovee, aga ka vihmavee immutamiseks pinnasesse.  Oluline on ,et tunnelid oleksid paigaldatud kuiva pinnasesse nii, et põhjavee maksimaalne  tase oleks vähemalt 100 cm immutuse tasemest allpool.